"שולחן לארבע" בלובי גלריה
רותו מודן בספרייה איזורית